płoty

Wykonujemy płoty z różnorodnych materiałów (metal, drewno, plastik) przy zastosowaniu tradycyjnych i nowoczesnych technologii umożliwiających stworzenie konstrukcji spełniających wszelkie wymagania klientów.

Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia przygotowujemy szczegółowy projekt łącznie z kosztorysem. Przystąpienie do wykonania płotu następuje po akceptacji projektu oraz kosztorysu.
Na wykonaną konstrukcję udzielamy 2 - letniej gwarancji.

Przeprowadzamy ponadto:
- naprawy uszkodzonych płotów i ogrodzeń,
- renowacje zaniedbanych płotów i ogrodzeń,
- wzmacnianie konstrukcji płotów i ogrodzeń.
Dostarczamy również materiały (sztachety, szczeble, panele, kątowniki, słupki) do samodzielnego wykonania płotów lub naprawy płotów oraz zapewniamy profesjonalne doradztwo w tym zakresie.